ปารีส

Babie : The Iconic Doll

ใครว่า Barbie เป็นแค่ของเล่นเด็กเท่านั้น แต่บาร์บี้เป็นตำนานต่างหาก เพราะได้มีการฉลองอายุ 57 ปี ที่ Musée des Arts Decoratifs ส่…