ประโยชน์ของชา

เรื่องชาๆ แบบไม่ธรรมดา

ชาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มหอมๆเท่านั้น นอกจากประโยชน์ทางด้านสุขภาพแล้ว ชายังเอามาใช้อะไรได้มากกว่านั้น และไม่ใช่แค่เอามาแปะ…