น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เก็บความทรงจำ ชมนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

 
อีกหนึ่งนิทรรศการจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชาชนคนไทยควรไปร…