นักรีไซเคิล

สร้างสรรค์สังคมรีไซเคิล! เปลี่ยน “ซาเล้ง” เป็นฮีโร่กอบกู้โลก

 
“ขยะจะมีค่าถ้านำมารีไซเคิล” และ “หมดค่าของเขามีค่าของเรา” เป็นประโยคส่วนหนึ่งที่กลั่นกรองมาจากความรู้สึกของนิสิตภาควิชานว…