ททท

ททท. พาฝัน ดิฉัน พาฟิน อิน ตาก

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับนิตยสาร “ดิฉัน” จัดกิจกรรม “ททท. พาฝัน ดิฉัน พาฟิน อิน ตาก”เมื่อวันที่ 24 – 26 ม…