คำสอน

ใต้ร่มเงา “โครงการหลวง”

 
หากจะกล่าวถึงโครงการหลวง “ดิฉัน” เชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบดีว่าโครงการนี้ เป็นโครงการส่วนพระองค์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…