คลื่นไฟฟ้า

คาถาบังกาย ให้ไกลคลื่นรบกวน

เรื่องผลร้ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ มีคนศึกษากันมากจนเขียนเป็นตำรา
ดังที่คุณบี. เบล้ก ลิววิท นักเขียนชื่อดังจากนิวยอร์คไทม์ ได้…