กาลเทศะ

กาลเทศะ

คงไม่ต้องบอกหรอกนะคะว่า กาลเทศะสำคัญแค่ไหน เพราะการมีมารยาทในสังคมจำเป็นต้องรู้จักกาลเทศะ คือรู้จักปฏิบัติตัวให้พอเหมาะพองาม อย่…