การโรงแรม

ไขข้อสงสัย! ทำไมสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นประตูสู่อาชีพการโรงแรมและการบริการที่ดีที่สุดในโลก

 
สวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมด้านการโรงแรมแล…