การแต่งงาน

ข้อดีจากความสัมพันธ์ฉบับ LGBT ความรักดีๆ ที่ไม่จำกัดเพศ

ปี 2017 นี้นับเป็นอีก 1 ปีที่เราได้เห็นการพัฒนาทางความคิดของคนในสังคมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติในเชิงสนับสนุนการแต่ง…